Logo  
Rzecznicy Agencje Eksperci Eksperci Rzecznicy Agencje Firmy Zaloguj
Rzecznicy Agencje PR Firmy Eksperci Aktywność
rzeczników
Aktywność
firm
Aktywność
agencji PR
Zaloguj

Login: Hasło:
pamiętaj
Nie masz konta? Rejestracja
Nowe hasło
Zamów reklamę w serwisie rzecznikprasowy.pl

       
 
 Czwartek, 29 lipca 2021
 
Centrum prasowe dla rzeczników, biur prasowych, agencji PR i dziennikarzy.
Bezpłatne komunikaty prasowe do przedruku.
Zaloguj się!
BRANŻE
Wszystkie (47898)
AGD (207)
Biznes (5034)
Budownictwo (2140)
Dom (1539)
Dziecko (1254)
Edukacja (1828)
Elektronika (983)
Film (121)
Finanse (1823)
Internet (3052)
Komputery (2529)
Książki (216)
Kulinaria (990)
Kultura i sztuka (1225)
Media (616)
Moda i Styl (1004)
Motoryzacja (1171)
Muzyka (269)
Nieruchomości (1012)
Ogród (147)
Oprogramowanie (2512)
Polityka (370)
Praca i kariera (991)
Prawo (939)
Reklama i PR (979)
RTV (196)
Sport (841)
Telekomunikacja (528)
Turystyka (1201)
Transport (515)
Uroda (513)
Wnętrze (818)
Zdrowie (1702)
Zwierzęta (83)
Życie (1424)
Inne (2677)
Dolnośląskie (242)
Kujawsko-pomorskie (1187)
Lubelskie (25)
Lubuskie (57)
Łódzkie (79)
Małopolskie (151)
Mazowieckie (1624)
Opolskie (23)
Podkarpackie (58)
Podlaskie (236)
Pomorskie (153)
Śląskie (395)
Świętokrzyskie (26)
Warmińsko-mazurskie (46)
Wielkopolskie (101)
Zachodniopomorskie (46)


Złota Strona Tygodnia

subskrybuj kanały RSS subskrybuj kanały RSS
Dodaj do Facebooka Facebook
Dodaj do Twittera Twitter

TAGI
 
 


LOSOWE REDAKCJE
 

Czwórka


Echo Miasta


Magazyn POC


CzasNaWnetrze.pl


EM


 
KOMUNIKATY TEKSTOWE

GK GPW w III kwartale 2014 r.: wzrost zysku netto o ponad 46% kdk
Dodano: 30.10.2014, godzina: 23:26
GK GPW w III kwartale 2014 r.: wzrost zysku netto o ponad 46% kdk
W III kwartale 2014 r. Grupa GPW wypracowała wynik finansowy na poziomie 30 mln zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły 77,9 mln zł – jest to jeden z najwyższych poziomów w historii Giełdy. Przychody ze sprzedaży z rynku finansowego ustabilizowały się na poziomie 49,3 mln zł (spadek o 0,4% rdr i wzrost o 2,2% kdk).

Przychody z rynku towarowego wzrosły o 51,3% rdr do 28,3 mln zł, głównie za sprawą rekordowych obrotów na rynku gazu i wyższych obrotów na rynku praw majątkowych. W III kw. br. w stosunku do poprzedniego kwartału zmniejszyły się koszty operacyjne o 5,6% do poziomu 41,9 mln zł (wzrost o 4,2% rdr). W rezultacie zysk z działalności operacyjnej wyniósł 36,1 mln zł, co oznacza wzrost o 26,5% rdr i o 48,5% kdk.

Od początku narzuciliśmy sobie mocną dyscyplinę kosztową, bo jeśli chcemy być długofalowo konkurencyjni na rynku to musimy trzymać koszty w ryzach. Efekty takiego podejścia widać już w wynikach za III kwartał 2014 r. Giełda oferuje atrakcyjny rynek dla inwestorów i emitentów, a jednocześnie budując wartość dla swoich akcjonariuszy, sama także jest ciekawą spółką. Dlatego jednym z naszych celów strategicznych jest wysoka efektywność operacyjna grupy, co przekłada się na wskaźnik relacji kosztów do przychodów (C/I). Chcemy, aby był on niższy niż 0,5  – powiedział Paweł Tamborski, Prezes Zarządu GPW.

We wrześniu br. Zarząd GPW zdecydował o pozostawieniu niezmienionych godzin sesji giełdowej do końca 2015 r. i o powrocie do WIG20 jako głównego indeksu bazowego dla instrumentów pochodnych. W październiku br. została podjęta decyzja o kontynuacji notowań kontraktów terminowych na WIG20 z mnożnikiem 20 zł.

Omówienie wyników finansowych Grupy GPW za III kw. 2014 r.

Zysk netto Grupy GPW w III kw. 2014 r. wyniósł 30,0 mln zł, co oznacza wzrost o 46,9% kdk i o 15,5% rdr,. Wzrost rok do roku jest w głównej mierze efektem wyższych przychodów z rynku towarowego. Na duży wzrost zysku netto w stosunku do poprzedniego kwartału 2014 r. wpłynęło m.in.  znaczące obniżenie kosztów operacyjnych (-5,6% kdk). Zysk z działalności operacyjnej Grupy GPW wzrósł w III kw. 2014 r. do 36,1 mln zł, czyli o 48,5% kdk i 26,5% rdr.

Przychody z rynku finansowego

W III kw. 2014 r. przychody ze sprzedaży na rynku finansowym wyniosły 49,3 mln zł, co oznacza wzrost o 2,2% kdk oraz spadek o 0,4% rdr. Przychody z rynku finansowego stanowiły w III kw. 2014 r. 63,3% przychodów ze sprzedaży Grupy GPW (w II kw. 2014 r. i III kw. 2013 r. udział wyniósł odpowiednio 69,6% i 71,7%). Na przychody z rynku finansowego składają się przychody z tytułu obsługi obrotu, obsługi emitentów i sprzedaży informacji.

Obsługa obrotu na rynku finansowym

W III kw. 2014 r. przychody z obsługi obrotu na rynku finansowym wyniosły 34,3 mln zł wobec 32,5 mln zł w II kw. 2014 r. (wzrost o 5,5%) i 35,7 mln zł w III kw. 2013 r. (spadek o 3,9%). Na wynik kdk wpływ miało m.in.: zwiększenie przychodów z obrotu na rynku akcji (o 10,2% do poziomu 27,0 mln zł) związane ze wzrostem obrotów akcjami na Głównym Rynku (wzrost o 16,1% do 63,6 mld zł).

Na rynku instrumentów pochodnych przychody w III kw. 2014 r. spadły o 24,8% kdk i o 48,7% rdr osiągając poziom 2,8 mln zł. Niższe przychody to efekt spadku wolumenu obrotów na rynku kontraktów indeksowych, na co wpływ miały m.in.: niska zmienność instrumentów bazowych, stosunkowo niskie obroty akcjami z indeksu WIG20 oraz zmiana mnożnika w kontraktach na WIG20 z 10 zł na 20 zł. W III kw. 2014 r. wolumen obrotu kontraktami indeksowymi wyniósł 1,2 mln sztuk, co oznacza spadek o 18,9% kdk i 42,4% rdr. Analiza rynku kontraktów terminowych na indeks WIG20 wskazuje, że po zmianie mnożnika o połowę spadły koszty transakcyjne dla inwestorów w relacji do wartości kontraktu, a także zdecydowanie poprawiła się głębokość arkusza zleceń i tym samym zwiększyła się możliwość otwierania dużych pozycji przez inwestorów.

W III kw. 2014 r. przychody z obrotu instrumentami dłużnymi wyniosły 3,0 mln zł, co oznacza wzrost o 5,3% w porównaniu do II kw. 2014 r. i wzrost o 9,3% wobec III kw. 2013 r. Na wynik największy wpływ miało zwiększenie obrotów na TBPS Poland, hurtowym rynku obligacji skarbowych, do 216,8 mld zł (suma transakcji kasowych i warunkowych wzrosła o 5,4% kdk i 38,2% rdr).

Obsługa emitentów

W III kw. 2014 r. przychody z tytułu obsługi emitentów wyniosły 5,7 mln zł, co oznacza spadek o 7,2% kdk i jednocześnie wzrost o 8,3% rdr. Wpływ na to miały przychody z opłat za notowanie i z opłat za wprowadzenie  do obrotu. Pierwsze wzrosły o 9,9% rdr w wyniku wyższej kapitalizacji spółek notowanych na GPW na koniec 2013 r., która była podstawą do naliczania opłat za notowanie w 2014 r. (wartość kapitalizacji wszystkich spółek notowanych na Głównym Rynku na koniec 2013 r. wyniosła w 840,8 mld zł w porównaniu do 734,0 mld zł rok wcześniej). Natomiast przychody z opłat za wprowadzenie do obrotu w III kw. 2014 r. spadły o 27% kdr, a wzrosły o 1,3 % rdr. Dodatkowo wpływ na kształtowanie się przychodów ma liczba debiutów na parkietach GPW i wartość akcji wprowadzonych do obrotu. W III kw. br. miało miejsce 5 debiutów, a wartość ofert (pierwotnych i wtórnych) wyniosła 0,8 mld zł. W poprzednim kwartale było to odpowiednio: 8 debiutów i 1,4 mld zł.

Sprzedaż informacji

Przychody ze sprzedaży informacji wyniosły 9,3 mln zł w III kw. 2014 r., co oznacza spadek o 3,1% kdk i wzrost o 8,7% rdr.

Przychody z rynku towarowego

Przychody ze sprzedaży na rynku towarowym sięgnęły 28,3 mln zł, co oznacza wzrosty o blisko 40% kdk i 51,3% rdr. Na koniec września 2014 r. stanowiły 36,4% przychodów ze sprzedaży Grupy GPW,  podczas gdy ich udział w II kw. 2014 r. wyniósł 29,4%, a w III kw. 2013 r. 27,1%. Na przychody z rynku towarowego składają się przychody z tytułu obsługi obrotu, prowadzenia rejestru świadectw pochodzenia i rozliczenia transakcji.

Obsługa obrotu na rynku towarowym

W III kw. 2014 r. przychody z obsługi obrotu na rynku towarowym wzrosły o 48,6% kdk i o 40,9% rdr, do 15,1 mln zł. To głównie wynik znaczącego wzrostu wolumenu obrotów gazem ziemnym (osiągnięty rekordowy poziom 58,9 TWh).

Prowadzenie Rejestru Świadectw Pochodzenia

Przychody z prowadzenia RŚP wyniosły 4,7 mln zł w III kw. 2014 r., co oznacza spadek 1,5% kdk i wzrost o 72,1% rdr. Na wynik rdr wpływ miała zmiana  wolumenu wystawionych i umorzonych  świadectw pochodzenia energii z odnawialnych źródeł, które wyniosły 12,4  TWh (spadek o 27,4% kdk i wzrost o 70,3% rdr).

Rozliczenie transakcji

Przychody z rozliczenia transakcji wzrosły w III kw. 2014 r. o 57,6% kdk i 61,9% rdr do 8,5 mln zł. Jest to efekt wzrostu wolumenu obrotów w III kw. 2014 r. na rynku gazu i na rynku praw majątkowych.

Koszty działalności operacyjnej

Koszty działalności operacyjnej w III kw. 2014 r. wyniosły 41,9 mln zł, co oznacza spadek o 5,6% kdk i wzrost o 4,2% rdr. Wpływ na to miały spadek kosztów usług obcych do poziomu 8,7 mln zł (z poziomu 10,5  mln zł, to jest -16,5% kdk) oraz niższe koszty osobowe i inne koszty osobowe (spadek o 0,4 mln zł kdk). Obniżone zostały również pozostałe koszty operacyjne (spadek o 27,9% kdk) do blisko 1,5 mln zł. Koszty operacyjne Grupy GPW wzrosły o 4,2% rdr w związku z wyższymi kosztami osobowymi.

Pozostałe przychody i koszty

W III kw. 2014 r. poziom pozostałych przychodów i kosztów uległ znaczącemu obniżeniu. Pozostałe przychody spadły o 60% kdk do poziomu 0,2 mln zł, co jest spowodowane częściowym rozwiązaniem rezerw w II kw. 2014 r. Pozostałe koszty spadły do 85 tys. zł (o 91,9% kdk), co jest związane z odpisem na należności wątpliwe w II kw. 2014 r.

Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych

W III kw. 2014 r. udział Grupy GPW w zyskach jednostek stowarzyszonych wyniósł 1,1 mln zł, w porównaniu z 0,9 mln zł w II kw. 2014 r. i 3,4 mln zł w III kw. 2013 r. Główny wpływ ma zysk netto Grupy KDPW, w którym udział GPW wyniósł w III kw. br. 2,7 mln zł (spadek o 11,5% rdr i spadek o 1,6% kdk) oraz strata generowana przez Aquis Exchange. Aquis Exchange nabyła status spółki stowarzyszonej w lutym 2014 r. W III kw. 2014 r. strata Aquis Exchange wyniosła 1,6 mln zł, podczas gdy kwartał wcześniej strata netto sięgnęła 2,0 mln zł.

______________

1 stopa dywidendy liczona jako iloraz dywidendy na akcję i kursu zamknięcia akcji GPW z dnia 4 sierpnia 2014 r.

Tagi: gpw

KOMENTARZE
Nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz:

Ile to jest 14 + 9:


 

O AUTORZE
  
GPW
www.gpw.pl

Firma

GPW
Biuro prasowe
 

INNE MATERIAŁY TEGO AUTORA
 
Aktywność inwestorów na rynkach GPW – maj 2014 r.Aktywność inwestorów na rynkach GPW – maj 2014 r.
Startuje program Akademia Rynku KapitałowegoStartuje program Akademia Rynku Kapitałowego
GPW startuje z kampanią promującą inwestowanie na giełdzieGPW startuje z kampanią promującą inwestowanie na giełdzie
Talanx debiutuje na GPWTalanx debiutuje na GPW
GPW druga w Europie pod względem liczby debiutów w I kw. 2014 r.GPW druga w Europie pod względem liczby debiutów w I kw. 2014 r.
 
Zobacz wszystkie »