Logo  
Rzecznicy Agencje Eksperci Eksperci Rzecznicy Agencje Firmy Zaloguj
Rzecznicy Agencje PR Firmy Eksperci Aktywność
rzeczników
Aktywność
firm
Aktywność
agencji PR
Zaloguj

Login: Hasło:
pamiętaj
Nie masz konta? Rejestracja
Nowe hasło
Zamów reklamę w serwisie rzecznikprasowy.pl

       
 
 Czwartek, 27 lutego 2020
 
Centrum prasowe dla rzeczników, biur prasowych, agencji PR i dziennikarzy.
Bezpłatne komunikaty prasowe do przedruku.
Zaloguj się!
BRANŻE
Wszystkie (47065)
AGD (207)
Biznes (4914)
Budownictwo (2137)
Dom (1538)
Dziecko (1246)
Edukacja (1808)
Elektronika (958)
Film (118)
Finanse (1754)
Internet (2890)
Komputery (2408)
Książki (216)
Kulinaria (989)
Kultura i sztuka (1222)
Media (614)
Moda i Styl (1004)
Motoryzacja (1159)
Muzyka (266)
Nieruchomości (1008)
Ogród (147)
Oprogramowanie (2370)
Polityka (368)
Praca i kariera (970)
Prawo (927)
Reklama i PR (976)
RTV (196)
Sport (837)
Telekomunikacja (523)
Turystyka (1194)
Transport (513)
Uroda (513)
Wnętrze (818)
Zdrowie (1685)
Zwierzęta (82)
Życie (1380)
Inne (2663)
Dolnośląskie (242)
Kujawsko-pomorskie (1187)
Lubelskie (25)
Lubuskie (57)
Łódzkie (79)
Małopolskie (151)
Mazowieckie (1623)
Opolskie (23)
Podkarpackie (58)
Podlaskie (236)
Pomorskie (153)
Śląskie (395)
Świętokrzyskie (26)
Warmińsko-mazurskie (46)
Wielkopolskie (100)
Zachodniopomorskie (46)


Złota Strona Tygodnia

subskrybuj kanały RSS subskrybuj kanały RSS
Dodaj do Facebooka Facebook
Dodaj do Twittera Twitter

TAGI
 
 


LOSOWE REDAKCJE
 

CH&K


ŚTV


IAR


www.dom.eu


ap.pl


 
KOMUNIKATY TEKSTOWE

Raport Oracle i Accenture na temat zmian w roli dyrektorów finansowych przedsiębiorstw regionu EMEA
Dodano: 03.06.2013, godzina: 15:21
Raport Oracle i Accenture na temat zmian w roli dyrektorów finansowych przedsiębiorstw regionu EMEA
Z badań wynika, że rola dyrektorów finansowych wykracza obecnie poza aspekty czysto finansowe ― stają się oni coraz częściej strategami korporacyjnymi i stymulatorami zmian. Za kluczowe czynniki decydujące o coraz większym zakresie ich wpływów uważa się sukces przekształceń finansowych oraz głębsze zaangażowanie we wdrażanie technologii.

Streszczenie

Oracle i Accenture – partner w sieci Oracle PartnerNetwork na poziomie Diamond - sfinansowały ostatnio ogólnoświatowe badania nad zmieniającą się rolą dyrektorów finansowych. Badania te przeprowadziła firma Longitude Research, a ich wyniki opublikowano w raporcie „Dyrektor finansowy katalizatorem zmian (The CFO as Catalyst for Change)”.

W ankiecie przeprowadzonej przez Longitude Research wzięło udział 930 dyrektorów finansowych przedsiębiorstw z całego świata, z czego 525 pochodziło z regionu Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Z ankiety tej wynika, że:

  • W ciągu ostatnich trzech lat wpływy dyrektorów finansowych wzrosły ― zajmują się oni w coraz większym wymiarze strategią firmy.
  • Istnieje obecnie możliwość, aby dyrektorzy finansowi stymulowali zmiany w całym przedsiębiorstwie, a nie tylko w dziale finansowym.

Aby uzupełnić te wnioski i uzyskać pełniejszy wgląd w zmieniającą się rolę dyrektorów finansowych, firma Longitude Research przeprowadziła szereg szczegółowych, osobistych wywiadów z dyrektorami finansowymi czołowych przedsiębiorstw z głównych regionów geograficznych EMEA.

Z badań tych wynika, że ogólny poziom wpływu dyrektorów finansowych na strategię przedsiębiorstw w ciągu ostatnich trzech lat wzrósł (68% respondentów z regionu EMEA), choć jedynie mniejszość tych dyrektorów odgrywa czołową rolę w formułowaniu strategii (33% respondentów z regionu EMEA) lub w jej realizacji (25% respondentów z regionu EMEA). Stwierdzono też, że istnieją pewne przeszkody, które wciąż uniemożliwiają dyrektorom finansowym pełne wykorzystanie ich potencjału na polu strategii.

Najważniejsze wnioski

· Wpływy dyrektorów finansowych w przedsiębiorstwach rosną ― zajmują się oni w coraz większym wymiarze strategią firmy. Z badań wynika, że w ciągu ostatnich trzech lat wzrósł wpływ dyrektorów finansowych na strategię firmy (68% respondentów) ― 64% respondentów zgłosiło wzrost odpowiedzialności za wyznaczanie kierunków i formułowanie strategii, a 46% stwierdziło, że wzrosła ich rola w działaniach związanych z przekształceniami działalności biznesowej.

· Różne wyzwania utrudniają dyrektorom finansowym pełne wykorzystanie ich potencjału w zakresie strategii. Choć strategiczne wpływy dyrektorów finansowych wzrosły, tylko jedna trzecia (34%) respondentów odgrywa czołową rolę w kształtowaniu strategii, a jeszcze mniejszy odsetek badanych pełni tak znaczącą funkcję w jej realizacji (25% respondentów). Za najpoważniejszą barierę uznano trudną sytuację gospodarczą (37% respondentów), a druga w kolejności przeszkoda to brak czasu (33% respondentów).

· Niektórzy dyrektorzy finansowi obawiają się, że dalsze cięcie kosztów może zagrozić przyszłemu rozwojowi ich przedsiębiorstw. W ostatnich trzech latach priorytetowe znaczenie dla dyrektorów finansowych miało zapewnienie rentowności, zarządzanie kosztami oraz dbałość o właściwy przepływ środków pieniężnych, a także o kapitał obrotowy. Jednak obecnie przyznają oni, że w przyszłości mechanizmy zapewniające redukcję kosztów mogą się okazać mniej efektywne.

· Dyrektorzy finansowi zdają sobie sprawę, że ważnym narzędziem, które może pomóc w pełnieniu powierzonej im roli, jest technologia. Zapytani o to, w jakich obszarach mogliby pogłębić swoje kwalifikacje i umiejętności, aby móc skuteczniej realizować wytyczone cele dotyczące kosztów i rozwoju firmy, dyrektorzy finansowi na pierwszym miejscu wymienili wiedzę branżową, a zaraz po niej wiedzę techniczną.  W ciągu minionych trzech lat 82% uczestniczących w badaniach dyrektorów finansowych odnotowało też zacieśnienie współpracy z dyrektorami ds. informatycznych ― jest to kolejny czynnik świadczący o tym, że technologia ma teraz kluczowe znaczenie w obszarze finansów.

· Zdaniem dyrektorów finansowych coraz istotniejszym czynnikiem warunkującym dalszy rozwój firm stają się technologie umożliwiające wdrażanie dynamicznych modeli biznesowych. Z przeprowadzonych badań wynika, że dyrektorzy finansowi przywiązują coraz większą wagę do lepszego zrozumienia specyfiki i efektywniejszego wykorzystywania technologii umożliwiających wdrażanie dynamicznych modeli biznesowych, takich jak technologie do obsługi wielkich zbiorów danych (big data) i przetwarzania w chmurze, technologie mobilne oraz media społecznościowe. Respondenci uważają, że to właśnie te technologie stymulują obecnie dalszy rozwój działalności biznesowej. Za kluczowy czynnik warunkujący prężność przedsiębiorstwa 75% respondentów uznało dostęp do informacji, natomiast 57% uczestników ankiety za główne źródło przewagi nad konkurencją uważa inwestycje w technologie do obsługi wielkich zbiorów danych oraz w rozwiązania analityczne.

· Dyrektorzy finansowi dostrzegają potrzebę większej koncentracji na technologii jako na czynniku warunkujących innowacyjność zamiast na rozwiązywaniu problemów z konserwacją i integracją infrastruktury informatycznej. Zapytani o to, które aspekty technologii stosowanych w ich firmie sprawiają im największe kłopoty, respondenci za trzy najważniejsze problemy uznali koszty konserwacji i integracji, a także brak integracji systemów. W następnej kolejności wymienili jakość i integrację danych. Z badań wynika, że taka ciągła koncentracja na aspektach biernej obsługi infrastruktury informatycznej nie jest korzystna i że dyrektorzy finansowi woleliby bardziej skupiać się na opartych na technologii projektach zapewniających większą innowacyjność i szybszy rozwój firm. Pozwoliłoby im to skuteczniej osiągać wyznaczone cele strategiczne, operacyjne i zawodowe.

„W firmach odnoszących sukcesy dyrektorzy finansowi zawsze odgrywali szczególnie ważną rolę, ale w ciągu ostatnich lat okazało się, że rola ta jeszcze bardziej wzrosła, wykraczając poza aspekty czysto finansowe i w coraz większym stopniu obejmując szeroko rozumianą strategię biznesową oraz programy przekształceniowe” ― powiedział John O’Rourke, wiceprezes ds. marketingu produktów w firmie Oracle. „Jak wynika z tych badań, dyrektorzy finansowi zdają sobie sprawę z tego, że choć ich rola ulega zmianie, wciąż jeszcze mogą poszerzać swoje wpływy w przedsiębiorstwie i w większym stopniu wykorzystywać posiadane unikatowe umiejętności. Istotne znaczenie może mieć tu technologia, pomagając dyrektorom finansowym w wykorzystaniu posiadanego potencjału. Mamy nadzieję, że wnioski przedstawione w tym raporcie przyczynią się do ułatwienia tych procesów”.

„Dyrektorzy finansowi dostrzegają, że ich strefa wpływów i odpowiedzialności ulega rozszerzeniu. Może więc też rosnąć wywierana na nich presja, aby wnosili jeszcze większy wkład w rozwój swoich przedsiębiorstw, co potwierdziły właśnie ostatnie badania” ― powiedział Donniel Schulman, dyrektor zarządzający ds. wyników finansowych i wydajności przedsiębiorstw w firmie Accenture. „Zakres obowiązków dyrektorów finansowych rośnie, wykorzystują więc oni procesy zaplecza, mechanizmy kontroli i rozwiązania analityczne, aby zapewnić lepszy wgląd w sytuację firmy oraz pomóc w określaniu priorytetów procesów przekształceniowych. Może to im pomóc w osiągnięciu założonych sukcesów oraz w udanym pełnieniu roli stymulatora zmian”.

Informacje dodatkowe

·  Oracle CFO Solutions

·  Badanie firmy Longitude: The CFO as Catalyst for Change

·  Rejestracja na Webcast: The CFO as Catalyst for Change

·  Accenture Finance and Enterprise Performance

·  Accenture High Performance Finance Report

·  Raport: Creating a Value-Centered Culture

·  Raport: The World is Not Flat

·  Artykuł z Outlook Journal: Masters of Finance

·  What it Takes to be a High Performance Finance Organization – Argyle Conversations

·  Informacje o Longitude Research


KOMENTARZE
Nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz:

Ile to jest 0 + 2:


 

O AUTORZE
  
Oracle Polska
oracle.com/pl

Firma

Pilarska Katarzyna
Rzecznik
 

INNE MATERIAŁY TEGO AUTORA
 
Oracle ogłosił dostępność pakietu Oracle CPQ Cloud (Configure, Price, Quote)Oracle ogłosił dostępność pakietu Oracle CPQ Cloud (Configure, Price, Quote)
Oracle ogłosił dostępność platformy Java 8Oracle ogłosił dostępność platformy Java 8
Oracle wprowadza na rynek pakiet Oracle Innovation ManagementOracle wprowadza na rynek pakiet Oracle Innovation Management
Oracle opublikował europejski „Index BYOD”Oracle opublikował europejski „Index BYOD”
Oracle Social Cloud wprowadza otwarte interfejsy API do rozwiązań do obsługi płatnych mediówOracle Social Cloud wprowadza otwarte interfejsy API do rozwiązań do obsługi płatnych mediów
 
Zobacz wszystkie »