Logo  
Rzecznicy Agencje Eksperci Eksperci Rzecznicy Agencje Firmy Zaloguj
Rzecznicy Agencje PR Firmy Eksperci Aktywność
rzeczników
Aktywność
firm
Aktywność
agencji PR
Zaloguj

Login: Hasło:
pamiętaj
Nie masz konta? Rejestracja
Nowe hasło
Zamów reklamę w serwisie rzecznikprasowy.pl

       
 
 Czwartek, 22 października 2020
 
Centrum prasowe dla rzeczników, biur prasowych, agencji PR i dziennikarzy.
Bezpłatne komunikaty prasowe do przedruku.
Zaloguj się!
Praca dla Opiekunek Niemcy
Oferty pracy w Niemczech dla opiekunek osób starszych
BRANŻE
Wszystkie (47504)
AGD (207)
Biznes (4975)
Budownictwo (2137)
Dom (1538)
Dziecko (1249)
Edukacja (1822)
Elektronika (969)
Film (119)
Finanse (1787)
Internet (2984)
Komputery (2477)
Książki (216)
Kulinaria (990)
Kultura i sztuka (1223)
Media (615)
Moda i Styl (1004)
Motoryzacja (1167)
Muzyka (267)
Nieruchomości (1011)
Ogród (147)
Oprogramowanie (2443)
Polityka (369)
Praca i kariera (979)
Prawo (930)
Reklama i PR (978)
RTV (196)
Sport (840)
Telekomunikacja (527)
Turystyka (1198)
Transport (515)
Uroda (513)
Wnętrze (818)
Zdrowie (1694)
Zwierzęta (83)
Życie (1399)
Inne (2669)
Dolnośląskie (242)
Kujawsko-pomorskie (1187)
Lubelskie (25)
Lubuskie (57)
Łódzkie (79)
Małopolskie (151)
Mazowieckie (1624)
Opolskie (23)
Podkarpackie (58)
Podlaskie (236)
Pomorskie (153)
Śląskie (395)
Świętokrzyskie (26)
Warmińsko-mazurskie (46)
Wielkopolskie (101)
Zachodniopomorskie (46)


Złota Strona Tygodnia

subskrybuj kanały RSS subskrybuj kanały RSS
Dodaj do Facebooka Facebook
Dodaj do Twittera Twitter

TAGI
 
 


LOSOWE REDAKCJE
 

Proseed


Biznes-Warszawa.pl


E-handeldrewnem.pl


Signs.pl


X-cross


 
KOMUNIKATY TEKSTOWE

Cudzoziemcy w Polsce – legalna praca
Dodano: 23.09.2020, godzina: 14:29
Cudzoziemcy w Polsce – legalna praca
Legalna praca cudzoziemca (spoza UE, EOG i Szwajcarii) w Polsce wymaga od niego legalnego pobytu, a od pracodawcy dokumentów uprawniających cudzoziemca do wykonywania tej pracy. Obowiązkiem pracodawcy jest również przechowywanie kopii dokumentów pobytowych cudzoziemca. Co jeszcze warto wiedzieć o legalnej pracy cudzoziemców w Polsce?

Ogólna zasada zatrudnienia cudzoziemca (spoza UE, EOG i Szwajcarii) w Polsce brzmi: cudzoziemcy
są uprawnieni do wykonywania pracy w Polsce jeśli przebywają legalnie oraz posiadają zezwolenie na pracę (chyba że nie jest ono wymagane) albo posiadają zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, albo zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji.
Wyjątek od tej zasady stanowią cudzoziemcy, którzy przebywają w Polsce na podstawie wizy wydanej w celu turystycznym (1), przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa, albo zobowiązania międzynarodowe (23) lub zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego na podstawie art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, tj. ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu cudzoziemca na terytorium Polski. Oni nie mogą wykonywać pracy w Polsce.
Zezwolenie na pracę
Zezwolenie na pracę jest dokumentem wydawanym w formie decyzji przez właściwy organ (wojewodę). Uprawnia on cudzoziemca, który przebywa w Polsce legalnie, do wykonywania pracy
na warunkach określonych w zezwoleniu. Dokument ten wydawany jest na wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi (pracodawcę) przez wojewodę, właściwego z e względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania pracodawcy.
Kto nie potrzebuje zezwolenia?
Zezwolenie na pracę w Polsce nie jest wymagane m.in. gdy cudzoziemiec:
•    posiada status członka rodziny obywatela UE/EOG/Szwajcarii,
•    korzysta w Polsce z ochrony międzynarodowej (posiada status uchodźcy, korzysta z ochrony uzupełniającej),
•    posiada zezwolenie na pobyt stały w Rzeczypospolitej Polskiej,
•    posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej w Rzeczypospolitej Polskiej,
•    posiada zgodę na pobyt (nie wizę) ze względów humanitarnych,
•    posiada zgodę na pobyt tolerowany w Rzeczypospolitej Polskiej,
•    jest małżonkiem obywatela polskiego, posiadającym zezwolenie na pobyt czasowy
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielone w związku z zawarciem związku małżeńskiego,
•    posiada zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną,
•    posiada zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach,
•    posiada ważną Kartę Polaka,
•    jest absolwentem polskich szkół ponadgimnazjalnych, stacjonarnych studiów wyższych lub stacjonarnych studiów doktoranckich na polskich uczelniach.

Oświadczenie, czyli procedura uproszczona
Do grupy wyjątków, cudzoziemców, którzy mogą wykonywać pracę w Polsce bez zezwolenia
 na pracę, należą również obywatele 6 państw – Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji, Ukrainy. Korzystają oni (w zakresie nieobjętym przepisami o zezwoleniu na pracę sezonową) z ułatwionego dostępu do polskiego rynku pracy. Przez 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy mogą oni wykonywać pracę bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę pod warunkiem posiadania pisemnego oświadczenia podmiotu powierzającego wykonywanie pracy zarejestrowanego w e właściwym powiatowym urzędzie pracy i pisemnej umowy.
W sytuacji, gdy pracodawca chce zatrudnić cudzoziemca przez dłuższy okres, wymagane jest posiadanie zezwolenia na pracę albo zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, albo zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji.
Gdy po upływie 3 miesięcy pracy cudzoziemca na podstawie oświadczenia pracodawca chce kontynuować z nim współpracę w oparciu o umowę o pracę i na warunkach nie gorszych niż określone w oświadczeniu, może złożyć do wojewody wniosek o wydanie zezwolenia na pracę (lub cudzoziemiec wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt i pracę). Zezwolenie takie wydawane jest w trybie uproszczonym, tj. z pominięciem tzw. testu rynku pracy. W takim przypadku cudzoziemiec będzie mógł legalnie wykonywać pracę na rzecz tego pracodawcy w okresie oczekiwania na decyzję w sprawie zezwolenia. Z powyższego rozwiązania można korzystać tylko wtedy, gdy przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia, praca cudzoziemca, na rzecz tego pracodawcy, w ramach oświadczenia (zarejestrowanego przez tego pracodawcę), była wykonywana na podstawie umowy o pracę.
Wiza dla chcących pracować w Polsce
Aby uzyskać wizę w celu wykonywania pracy cudzoziemiec powinien dołączyć do wniosku o wydanie wizy zezwolenie na pracę albo pisemne oświadczenie pracodawcy o zamiarze powierzenia cudzoziemcowi wykonywania pracy, jeżeli zezwolenie na pracę nie jest wymagane. Dokumenty
te uzyskiwane są przez podmiot zamierzający powierzyć wykonywanie pracy.

Źródło:
Urząd do Spraw Cudzoziemców (udsc.gov.pl/cudzoziemcy/).
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.

Załą…czniki dostą™pne są… bezpłatnie dla zarejestrowanych rzeczników, dziennikarzy i wydawców mediów (portale, wortale, blogi, fora, prasa, radio, TV) oraz Internautów niezalogowanych, o ile rzecznik prasowy, agencja PR lub biuro prasowe nie zaznaczyli inaczej.
Nie masz konta? Zarejestruj się!

TXT 1PDF 1

KOMENTARZE
Nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz:

Ile to jest 15 + 8:


 

O AUTORZE
  
Zielona Linia
www.zielonalinia.gov.pl

Firma

Joanna Niemyjska
Biuro prasowe
 

INNE MATERIAŁY TEGO AUTORA
 
Tarcza 5.0 – dofinansowanie do wynagrodzeń pracownikówTarcza 5.0 – dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników
Do kiedy można składać wnioski w ramach Tarczy Antykryzysowej?Do kiedy można składać wnioski w ramach Tarczy Antykryzysowej?
 Tarcza 4.0 – co się zmienia? Tarcza 4.0 – co się zmienia?
Pożyczka z TarczyPożyczka z Tarczy
Dofinansowanie działalności gospodarczej z urzędu pracyDofinansowanie działalności gospodarczej z urzędu pracy
 
Zobacz wszystkie »

PODOBNE KOMUNIKATY
 
Credit Agricole wydłuża godziny pracy placówek
 
Zostań e-Senior Konsultantem z Credit Agricole
 
Zostań w domu – praca zdalna z InsERT 1/3 taniej
 
Podróżowanie czy praca?
 
Credit Agricole ponownie zaprasza studentów do programu Maksymalni